Privacyverklaring

Crystal Pierik, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulente & leefstijlcoach onder de naam Pierik Consulting & Coaching en initiatiefnemer van weekmenuutje.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik respecteer je privacy en beperk mij bij het verzamelen van je persoonsgegevens tot zaken die nodig zijn om mijn dienstverlening aan jou optimaal te kunnen uitvoeren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP-adres
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
– Gezondheid en lichaamssamenstelling (lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, visceraal vet aandoeningen, gebruik van medicatie, supplementen)

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens:

  • Het afhandelen van jouw (online) betalingen;
  • Het onderhouden van contact voor de dienstverlening naar jou optimaal te kunnen uitvoeren;
  • Het samenstellen van persoonlijke menu’s;
  • Het gegeven van persoonlijke voedings- en beweegadviezen;
  • Het informeren over wijziging in producten en dienstverlening;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van bijvoorbeeld een boekhouding en het doen van belastingaangifte.


Bewaartermijn persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens worden niet bewaart dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn van je dossier is
24 maanden na beëindiging van de dienstverlening. Deze termijn biedt clienten de mogelijkheid om zonder intake de dienstverlening naar beeinding weer op te pakken. De wettelijke bewaartermijn voor mijn financiele administratie bedraagt 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek derden uitsluitend informatie als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn systemen die handelen zonder de tussenkomst van mij als gewichtconsulente & leefstijlcoach.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij maken alleen gebruik van cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Je kunt dit verzoek per e-mail sturen naar:


Gewichtsconsulente & leefstijlcoach Crystal Pierik
Mobiel: 06-22512242
info@weekmenuutje.nl

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Mijn website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die je via mijn verstuurt zijn versleuteld en niet te lezen door derden.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywet. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Laatste update juli 2020